Reklamace ztráty cestovního kufru leteckou společností

Cestujete často letadlem? Ať už služební cesta nebo dovolená, krátké cesty nebo na druhý konec světa, cestování letadlem se může stát nepříjemností v případě, že Vaše odbavené zavazadlo nedorazí do cílové destinace s Vámi. Stává se také, že dorazí, ale ne v původním stavu, je poškozené a je třeba přistoupit k reklamaci u přepravce. Podle tzv. Montrealské úmluvy, která sjednocuje některé pravidla leteckých společností, cestující mají nárok na náhradu poškozeného nebo ztraceného zavazadla.

Úmluva stanovuje, že letecké společností mají nařízeno za každé odbavené zavazadlo poskytnout cestujícímu zavazadlový lístek.  Tento lístek je důležité pečlivě uschovat a následně slouží jako doklad o odbavení zavazadla a také že jste jeho majitel. Zodpovědnost přepravce za cestovní zavazadlo začíná převzetím při odbavení a končí převzetím majitele v cílové destinaci. V případě palubních zavazadel a osobních předmětů přepravce zodpovídá pouze za škodu vzniklou přímo jeho vinou nebo vinou zaměstnanců. Omezená je také odpovědnost přepravce v případě, že škoda vznikla vlastní vadou, vadou zavazadla nebo poškození křehkých předmětů nevhodně připravených k přepravě.

Poškozené zavazadlo

Zjistíte-li, že Váš cestovní kufr nebo jiné zavazadlo je poškozené, je potřeba tuto skutečnost nahlásit přepravci ihned nebo nejpozději do 7 dnů od převzetí zavazadla. Ideálně vyhledáme přímo na letišti reklamační přepážku („Lost luggage“) a poukážeme na poškození. Nezapomeňte vyplnit příslušný formulář, který bude pro Vás dokladem o reklamaci. Zpravidla budeme vyzváni k předložení zavazadlového lístku, letenky a nějakého dokladu.

Zpožděné nebo ztracené zavazadlo

Postup je obdobný jak při zjištěném poškození zavazadla. Pokud nenalezneme své zavazadlo na páse po příletu je potřeba ihned vyhledat reklamační přepážku a vyplnit reklamační formulář.

Podle Montrealské domluvy při ztrátě nebo poškození cestovního kufru nebo jiného zavazadla nárok na odškodné. Limit je stanoven na 1131 jednotek (SDR) v přepočtu to je přibližně 1300 EUR, 35 000 Kč.

Pojištění zavazadla

Velmi často pojišťovny nabízejí k cestovnímu pojištění i připojištění zavazadel. Toto pojištění nám může vynahradit náklady vzniklé ztrátou nebo poškozením cestovního zavazadla. Doporučujeme se na toto připojištění poptat při sjednání cestovního pojištění na jeho podmínky a pokrytí.

Uschovejte si také veškeré účtenky spojené s náklady při ztrátě nebo poškození zavazadla.

Věříme, že tyto nepříjemnosti se nám vyhnou velkým obloukem, ale vždy je lepší být připraven.